Za privatne iznajmljivače

Pravna ili fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge smještaja dužna je:

 1. Posjedovati Rješenje o pružanju ugostiteljskih usluga smještaja izdanog od strane Službe za gospodarstvo
 2. Vidno istaknuti na ulazu u ugostiteljski objekt, na propisani način, natpis s oznakom vrste i kategorije ugostiteljskog objekta (NN 138/06)
 3. Vidno istaknuti cjenik usluga koje se nude, te u cjenicima istaknuti i iznos boravišne pristojbe (NN 138/06)
 4. Izdati gostu račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu s naznakom vrste, količine i cijene pruženih usluga, odnosno odobrenog popusta, a kod pružanja usluga smještaja navesti u računu i iznos boravišne pristojbe (NN 138/06)
 5. Utvrditi kućni red i istaknuti ga na recepciji, te izvadak iz kućnog reda istaknuti u svim sobama i apartmanima (NN 138/06)
 6. Na propisani način voditi knjigu gostiju u ugostiteljskom objektu za smještaj (NN 138/06, NN 5/08)
 7. Omogućiti korisniku usluge podnošenje pisanih prigovora sukladno posebnom propisu kojim je uređena zaštita potrošača. (NN 80/13, NN 79/07 članak 8.)
 8. Svake godine u mjesecu travnju pribaviti liječničku potvrdu od ovlaštene zdravstvene ustanove (NN 88/07)
 9. Prijavljivati i odjavljivati goste u zakonskom roku (NN 152/08)
 10. Platiti boravišnu pristojbu u predviđenim zakonskim rokovima (NN 152/08)
 11. Po završetku sezone platiti turističku članarinu (NN 152/08, NN 88/10)
 12. Voditi evidenciju prometa (NN 48/05)
 13. Platiti porez i prirez (NN 48/05)

Zakoni i propisi:

Svi relevantni zakoni i propisi vezani za turizam i ugostiteljstvo mogu se pronaći na: www.mint.hr

Nakon dobivenog Rješenja za pružanje ugostiteljskih usluga od strane Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, Službe za gospodarstvo, ispostave Labin, privatan iznajmljivač ima sljedeće obaveze prema TZO Raša:

1) PRIJAVA I ODJAVA GOSTIJU

Prema Zakonu o boravišnoj pristojbi (NN 152/08), pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge smještaja, dužne su prijavljivati i odjavljivati goste u roku od 24 sata. Prijava i odjava gostiju vrši se tako da se u ured TZO Raša (putem programa ili na Obrascu 1) dostavi specifikacija noćenja (ime i prezime turista, godina rođenja, vrsta putne isprave, zemlja iz koje dolaze). Turističkoj zajednici Općine Raša treba se prijavljivati domaće i strane goste, dok se nadležnoj policijskoj upravi prijavljuju samo strani državljani.


2) PLAĆANJE BORAVIŠNE PRISTOJBE

Obaveza svakog iznajmljivača je plaćanje boravišne pristojbe na propisani račun. Ako je riječ o pravnoj osobi, boravišna pristojba plaća se po noćenju (po zakonu svakog 1. i 15. u mjesecu za sva noćenja ostvarena tom razdoblju). Ako je riječ o fizičkoj osobi, tada boravišnu pristojbu mora plaćati paušalno. To je jedan određeni iznos koji se uplati do kraja mjeseca rujna tekuće godine. On se izračuna na osnovi broja ležaja i razreda turističkog mjesta gdje se nalazi smještajni objekt.

Tablica plaćanja po noćenju.

Razred turističkog mjesta Boravišna pristojba (u kunama) po osobi i noćenju
I. (01.06.-30.09.) glavna sezona II. (01.03.-31.05.; 01.10-31.10) III. (01.11-29.02.)
B (Raša, Ravni, Sv. Marina, Koromačno) 7 5 4
D (Ostala naselja Općine Raša) 4,50 3 2,50

Djeca su oslobođena plaćanja BP-a, dok mladi 12-18 godina plaćaju 50% BP-a.Tablica plaćanja paušalno.

Razred turističkog mjesta Koeficijent Iznos (u kunama)
B (Raša, Ravni, Sv. Marina, Koromačno) 0,85 293,25
D (Ostala naselja Općine Raša) 0,50 172,50

Paušal dobijete tako da broj prijavljenih ležaja pomnožite s „iznosom u kunama“ ili formulom: broj keveta x osnovni iznos BP-a (345kn) x koeficijent razreda. (npr. 4 x 172,50kn ili 4 x 345 x 0,50 = 690,00kn). Boravišna pristojba se uplaćuje na slijedeći žiroračun: HR4810010051736804743 model 67, a u pozivu na broj navodi se OIB iznajmljivača ili pravne osobe.


3) PLAĆANJE TURISTIČKE ČLANARINE

Prema Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08, NN 88/10), pravne i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja turističku članarinu plaćaju na ukupan ostvareni prihod prema stopi za 1.skupinu djelatnosti ovisno o turističkom razredu:

Turistički razred Prva skupina
B (Raša, Ravni, Sv. Marina, Koromačno) 0,14858
D (Ostala naselja Općine Raša) 0,11628

Iznajmljivač članarinu plaća u općini, gradu u kojem ima sjedište, a poslove evidencije, obračuna i naplate članarina obavlja Porezna uprava. Nakon završetka turističke sezone, iznajmljivač je dužan ispuniti Obrazac TZ“ i predati ga Poreznoj upravi. Članarina se uplaćuje na broj žiro računa: HR64 1001 0051 7368 2715 3 model HR67, a u pozivu na broj navodi se OIB iznajmljivača.

Poštovani iznajmljivači,

TZ Općine Raša nudi svim iznajmljivačima besplatno promoviranje na vlastitim internet stranicama (www.tz-rasa.hr), kao i na stranicama TZ Istarske Županije (www.istra.hr), te na stranicama Hrvatske turističke zajednice (www.htz.hr). Potrebni su sljedeći podaci za oglašavanje: Ime objekta (ili ime vlasnika), tip smještajnog objekta (app, kuća za odmor, sobe), adresa, broj ležaja (registriranih i pomoćnih), kontakt podaci (broj telefona i/li mobitela, e-mail, adresu vlastite web stranice ako imate).

Srdačan pozdrav
TZO Raša

Posjetite klub iznajmljivača na: www.klub-iznajmljivaca.com

VRH