Privatni iznajmljivači - Privatni smještaj

Asani Šefika

Drenje 3c, 52220 Labin

Tel: +385 (0)98 963 4788

Alberti Mirija

Sveti Bartul, Bečići 56, 52220 Labin

Tel: +385 (0)98 926 9564

Baf Ana

Sveta Marina 40, 52220 Labin

GSM: +385 (0)98 548 842
E-mail: anna.sveta.marina@gmail.com

Baf Milena

Sveta Marina 6a, 52220 Labin

GSM: +385 (0)98 180 8989
E-mail: neven.baf@pu.t-com.hr

Baf Mirjana

Sv. Lovreč Labin 29a, 52222 Koromačno

Tel: +385 (0)52 867 774
GSM: +385 (0)98 650 823

Barbić Aleks

Viškovići 48A, 52222 Koromačno

GSM: +385 (0)98 435 974
E-mail: aleks.barbic@calucem.com

Barbić Rada

Viškovići 32, 52222 Koromačno

GSM: +385 (0)98 973 1327

Barišić Ivan

Ravni 5H, 52220 Labin

GSM: +385 (0)91 524 3775
E-mail: okvir@zg.t-com.hr

Bastianić Katarina

Škvaranska 6, 52220 Labin

Bašić Helena

Kunj 46, 52220 Labin

GSM: +385 (0)95 524 3071

Batelić Anita

Ivanušići 5, 52224 Labin

GSM: +385 (0)91 583 9380
E-mail: akytawa1@gmail.com

Batelić Dean

Sveta Marina 20 B, 52220 Labin

Tel: +385 (0)52 879 019

Batelić Marija

Bečići 75, 52220 Labin

GSM: +385 (0)91 762 1560
E-mail: ingrid.zustovic@yahoo.com

Begić Blaženka

Ravni bb, 52220 Labin

Beletić Nives

Burjaki 35, 52224 Trget

Belušić Josip

Bečići 51 d, 52220 Labin

GSM: +385 (0)95 91 1 3037
E-mail: nelahaus@gmail.com

Blasina Maria

Crni 13, 52220 Labin

Tel: +385 (0)52 879-041
GSM: +385 (0)98 913 3844
E-mail: mirela.miletic@net.hr

Blasina Mateo

Ravni bb, 52220 Labin

GSM: +385 (0)98 435 974

Blašković Darko

Drenje 6/a, 52220 Labin

Blažina Dino

Drenje 29, 52220 Labin

Tel: +385 (0)91 655 5731
E-mail: lariblazina@net.hr

Blažina Đani

Ravni 5a, 5e, 52220 Labin

Tel: +385 (0)52 877 012
GSM: +385 (0)99 875 0326

Blažina Đordana

Ravni 3b, 52220 Ravni

Tel: +385 (0)52 877 177
GSM: +385 (0)98 567 203
E-mail: aldo.blazina@pu.t-com.hr

Blažina Ivan

Drenje 3b, 52220 Labin

Tel: +385 (0)52 879-064

Blažina Laura

Ravni 4g, 52220 Labin

GSM: +385 (0)98 170 7991

VRH